ROLAND Versa Camm VS-640 i

ROLAND Versa Camm VS-640 i

roland

Versa Camm VS-640 i

ROLAND

Πλάτος εκτύπωσης και κοπής : 1.600mm
Μελάνια εκτύπωσης : cyan-magenta-light magenta-yellow-black-metallic silver-white
Τύπος μελανιών : ECO SOL MAX (220 cc) / (440cc)
Ανάλυση εκτύπωσης : 1440 dpi
Ταχύτητα εκτύπωσης : 10-300 mm/s
Δύναμη κοπής : 30-300 gf
Πρόγραμμα εκτύπωσης (RIP) : ROLAND VERSA WORKS
Ολοκληρωμένη λύση για:
– εκτύπωση και  κοπή βινυλίου
-θερμομεταφερώμενων υλικών
-κοπή χρωματιστών βινυλίων
-εκτύπωση αφίσας
-ετικέτας
Προαιρετικός εξοπλισμός : TU2-64 σύστημα αυτόματης περιέλιξης (take up)

video-md1http://www.youtube.com/watch?v=KI2s1X8woXw

2017-02-03T12:03:28+00:00