Μηχανήματα Επεξ/σίας Φύλλου (πίκμανση-περφορέ-δίπλωμα-συρραφή)

/Μηχανήματα Επεξ/σίας Φύλλου (πίκμανση-περφορέ-δίπλωμα-συρραφή)

H DOTDPA εμπορεύεται μηχανήματα επεξεργασίας φύλλου των εταιρειών Tachoplus, Bacciottini, Introma, Dumor. Απαραίτητες μηχανές στις Γραφικές Τέχνες.