Κοπτικά φύλλου (guillotines)(card cutter)

/Κοπτικά φύλλου (guillotines)(card cutter)

H DOTDPA εμπορεύεται Κοπτικά φύλλου (guillotines).Μηχανήματα Γραφικών Τεχνών.Εξοπλισμός τυπογραφείων, ψηφιακών εκτυπώσεων, προεκτύπωσης και μετεκτύπωσης.